LU.B.18

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  LU.B.18

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zone

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget