Kommuneplantillæg nr. 4 for et affaldsdeponianlæg i Lynge