Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Nationale interesser
De statslige mål er at sikre, at de kulturhistoriske helheder, som for eksempel markante fortidsminder, bevares som tydelige kendingsmærker i det åbne land og i byerne, samt at de kortlægges, beskrives og sikres.

Kortlægning
Udpegningen af fortidsminder er baseret på en kortlægning af stendysser, gravhøje og andre fund i Allerød kommune.  

Databasen Fund og Fortidsminder
Miljøministeriet har etableret et nationalt register over fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registeret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet og fortidsminder, der ligger skjult under jorden.

Se: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/

Statisk kort