Fortidsminder

3.4.1 De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration.

3.4.2 Inden for de udpegede fortidsmindeområder må der ikke foretages råstofgravning, skovrejsning, etableres nye anlæg eller ny bebyggelse.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Grundvandshævning og grundvandssænkning må kun foretages, hvis der ikke herved påføres fortidsmindet skade.

Fortidsminder og fortidsmindeområder fremgår af kortet.

Statisk kort