Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planloven §11a, stk. 1, nr. 4.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen og dermed er med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.

Fingerplan 2013
Fingerplanen fastlægger en ny station ved Overdrevsvej i Hillerød Kommune i forbindelse med lokalisering af det nye regionshospital. viderefører arealresevationen i Regionplan 2005 til imellem Allerød Station og Hillerød, idet reservationen er principiel, da der ikke er besluttet en endelig placering.

Fingerplanen fastlægger en ny station ved Overdrevsvej i Hillerød Kommune i forbindelse med lokalisering af det nye regionshospital. viderefører arealresevationen i Regionplan 2005 til imellem Allerød Station og Hillerød, idet reservationen er principiel, da der ikke er besluttet en endelig placering.