Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 4.

Nationale interesser
Det er en national interesse, at der sker en koordinering mellem den kommunale og den statslige transport-planlægning, og at kommuneplanlægningen udarbejdes under hensyn til den overordnede infrastruktur, herun­der energiforsyningen og landets digitale infrastruktur.

Fingerplan 2019
Kommuneplanens retningslinjer viderefører fingerplanens arealreservationer til "tværvejen", Nymølle-Istedrødvej-strækningen og udbygningen af Hillerødmotorvejen fra motortrafikvej til 4-sporet motorvej.

Bilrådighed og Trafik
75 %af familierne i kommunen har bil, og heraf har 35% to eller flere biler. Dette ligger højere end i nabokommunerne. Gennem de seneste år har der været en vækst i antallet af familier, som råder over bil. Det e rmed til at sætte fremkommeligheden på vejnettet under pres.

Allerød Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet, for at mindske trafikmængden på kommunens lokalveje. Det er ønsket at flytte størstedelen af trafikken over på de større trafikveje samt den tværgående motor– og motortrafikvej. Samtidigt er det ønsket, at en fremtidig trafikvækst skal klares af øget cyklisme og brug af kollektiv transport

Trafikken i Allerød Kommune er naturligt præget af den betydelige pendling som foregår over kommunegrænsen. Cirka 9.000 Allerødborgere pendler til andre kommuner for at arbejde, samtidig pendler cirka 9.500 borgere fra andre kommuner ind i Allerød for at arbejde.