Bemærkninger til retningslinjer

Den kollektive transport i Allerød Kommune består af S-tog og busser. S-toget har standsning ved Allerød Station og lejlighedsvis ved Høvelte trinbræt.

Der er i fremtiden, mulighed for at opgradere trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station, i forbindelse med en forlængelse af Farumbanen til Nordbanen.

Der er i alt 7 buslinjer i Allerød Kommune, og flertallet af linjerne har forbindelse til nabokommunerne. Derfor forudsætter væsentlige ruteomlægninger eller ændringer i turhyppigheden aftaler med de berørte kommuner. På den baggrund lægger retningslinjerne op til, at der kan ske løbende tilpasninger til behovene.

Som led i forbedringer af bussernes fremkommelighed skal det være muligt at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.