Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre kulturhistoriske enkeltelementer, som både kan være monumentale og mere ydmyge bygninger. I den forbindelse skal alle de bevaringsværdige bygninger i de udpegede landsbyer sikres.

Planstrategi 2019

Byrådet ønsker at bruge kulturarven som et aktiv i udviklingen af byerne og ønsker at sikre kulturmiljøer for derved at beskytte vores fælles historie, som skaber identitet i vores bysamfund.

Kortlægning
Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er videreført fra kommuneplan 2017 og baseret på en kortlægning af Allerød Kommunes lokalplaner, hvor der er registreret bevaringsværdige bygninger. Registreringen af bevaringsværdige bygninger er udført af Allerød Kommune gennem de sidste 20 år og har indgået som en del af en større kortlægning over kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer i 2008/09.

Statisk kort