Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre kulturhistoriske enkeltelementer, som både kan være monumentale og mere ydmyge bygninger. I den forbindelse skal alle de bevaringsværdige bygninger i de udpegede landsbyer sikres.

Kortlægning
Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er baseret på en kortlægning af Allerød Kommunes lokalplaner, hvor der er registreret bevaringsværdige bygninger. Registreringen af bevaringsværdige bygninger er udført af Allerød Kommune gennem de sidste 20 år og har indgået som en del af en større kortlægning over kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer i 2008/09.