Et af de vigtigste dokumenter i kommunen er kommuneplanen. Det er på baggrund af den, vi styrer den fysiske udvikling og indretning af vores kommune. Hvor skal vi bygge nyt? Hvordan udvikler vi vores byer? Hvordan sikrer vi en mangfoldig natur? Og meget mere...

Hvordan du navigerer rundt i kommuneplanen, kan du læse mere om ved at klikke i feltet "Om kommuneplanen" til venstre her på siden

Du kan se hvilke kommuneplanemner, der er relevante for din ejendom ved at klikke på linket ”Søg via adresse” eller ”Søg via kort” i nederste højre hjørne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Plan & Byg på Allerød Rådhus, planogbyg@alleroed.dk eller tlf. 48 12 72 40.

Status

Kommuneplanen har været i høring fra den 16. september 2021 til den 19. november 2021.

Kommuneplanen er endelig vedtaget af Allerød Byråd den 16. december 2021.

Hvilke planer gælder for mig?