Bemærkninger til retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige bygninger skal sikre de bevaringsværdige bygninger og landsbymiljøer, som er noget af den mest fremherskende kulturarv i kommunen. De bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune ligger i de udpegede landbyer og består hovedsageligt af mindre bebyggelser, som er registreret i kommunens lokalplaner.  

I den nye planperiode tilstræbes der udarbejdet en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE-registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune, så alle bevaringsværdige bygninger bliver registreret efter samme metode. 

I de vigtigste kulturmiljøer SAVE registreres bebyggelserne fra før 1950.  Det er i de områder, der skønnes at have betydelig kulturhistorisk værdi og som er mest sårbare over for forandring. Det kan f.eks. være et landsbymiljø, et samlet villakvarter eller et området med fritliggende gårde eller lign, hvor der opleves pres på ombygninger m.v. Herudover udpeges særlige bebyggelser, som også bør vurderes. I arbejdet vil det være helt oplagt at inddrage input fra arbejdet med kulturmiljøerne, og hente viden fra de eksperter (museer og foreninger) der kender bygningernes historie.

Sideløbende screenes alle områder for andre enkeltstående bygninger af særlig kulturhistorisk værdi. De væsentligste identificeres og SAVE registreres.

Statisk kort