Engholm

Engholm bydel udgør den vestlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund og omfatter, foruden Engholm byområde, et mindre jordbrugsareal øst for Hillerødmotorvejen samt Børstingerød Mose. I bydelen bor der ca. 5000 borgere. Engholm Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Engholm bydel er udbygget siden 60'erne i tilknytning til Lillerød Station og rummer kommunens nyeste store boligområde, Møllemoseparken. Beboerne i bydelen har mellem 700 m - 2,3 km til stationen. Vestcentret er med dagligvarebutikker bydelens detailhandelscenter.

Engholm Erhvervsområde er et større område til kontor- og serviceerhverv beliggende i Engholm bydel. Erhvervsområdet er stort set fuldt udbygget.

I tilknytning til erhvervsområdet og Vestcentret ligger foruden Engholm Skole også Allerød Gymnasium, Allerød Omsorgscenter og den nyere Engholm Kirke.

Boligområderne i Engholm er overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

Vest for Engholm bydel ligger Møllemose idrætsanlæg, der foruden Allerød Tennispark også rummer planlagte fodboldbaner, kunstgræsbaner og idrætshal. I tilknytning til Engholm Skole ligger desuden Engholm Svømmehal.

Nord for Engholm bydel ligger Børstingerød Mose, som er et biologisk kerneområde med rekreative værdier.

loading image
Henter kort...
static-map