Mindretalsudtalelser

Konservatives mindretalsudtalelse til Allerød Kommuneplan 2021-2033

Konservative stemmer imod kommuneplanen, da vi ønsker, at

  1. Enghave Nord (ramme Ll.B.11) tages ud som boligudbygningsområde og kommuneplanen sendes i fornyet høring.
  2. Sportsvej (ramme EN.R.01) tages ud som boligudbygningsområde, da det overskrider den aftalte arealafgrænsning i den vedtagne planstrategi, og dermed giver mulighed for boligbyggeri på store dele af fodboldbanerne i Allerød idrætspark