Bemærkninger til retningslinjer

En ny varmeplan vil omhandle forhold vedrørende varmeforsyning i kommunen, og vil i høj grad blive baseret på udbygning med fjernvarme, når dette er en økonomisk fordel, både bruger- og samfundsøkonomisk.

Den gamle Varmeplan 1985 var udelukkende baseret på udbygning med naturgas, derfor er kun 13 % af alle bygninger i kommunen forsynet med fjernvarme. Med få undtagelser er alle parcelhuskvarterer forsynet med individuel naturgasfyr. Et vis antal husejere har valgt individuel opvarmning, baseret på vedvarende energi (f.eks. varmepumper, solceller/-fangere). De ældste kvarterer og bygninger i landområderne forsynes delvis stadigvæk med olie.

På retningslinjekortet er udpeget mulighed for placering af fælles biogasanlæg i det nyudlagte erhvervsområde Farremosen. Biogasanlæg defineres som klasse 7-virksomhed, hvorfor der er taget højde for afstandskrav på 500 m til nærmeste boligområde.