Varmeforsyning

6.4.1 Der skal udarbejdes en ny varmeplan for kommunen, som i videst mulig omfang bygger på vedvarende energikilder, med henblik på at nedsætte C02 udslippet fra opvarmningen.

6.4.2 Der kan inden for det på kortet viste område etableres fælles biogasanlæg.