Varmeforsyning

6.4.1 Kommunens varmeplan 2018 revideres, så den i videst mulig omfang understøtter målene i Klimaplan 2020 om CO2-neutral varme i alle boliger og erhvervsejendomme senest i 2035.