Klimatilpasning

6.6.1 Indsatsområder, er de områder som prioriteres med udgangspunkt i risikokortlægningen og under hensyntagen til kommunens særlige værdier og sammenhæng til andre planer.

De 13 indsatsområder er prioriterede:

1. prioritet: Vassingerødløbet, Søparkområdet, Bymidten og Kedelsø-Langesø Å, Kirkelte

2. prioritet: Lillerød - Banevang, Skovvangsskolen og Blovstrød Skole

3. Prioritet: Stolelyngen, NEFF, Søvej, Mosevangen og Horsemosen

6.6.2 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen med øget fokus i de 13 indsatsområder.

6.6.3 Udledning af overfladevand i forbindelse med kraftig nedbør skal ske til robuste områder, hvor vandet ikke påvirker værdifulde naturområder, overfladevand eller grundvand negativt.

6.6.4 Der kan ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje under skybrud.

6.6.5 Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne.