Højspænding og naturgas

6.2.1 Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindrer etablering af de på kortet angivne højspændings- og naturgasanlæg.

6.2.2 På baggrund af en VVM-redegørelse fastsættes der særskilte retningslinjer og arealreservationer for linjeføringen og tilhørende sikkerhedszoner for et areal til en hovedtransmissionsledning for naturgas, der skal indgå i den planlagte strækning mellem Vassingerød og Helsingør, jf. kort.

Statisk kort