Skovvang

Skovvang bydel udgør den centrale og nordlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund øst for jernbanen. Foruden byområdet udgør bydelen endvidere et mindre jordbrugsareal i nord samt et boligområde i landzone ved Kirkeltevej. I bydelen bor der ca. 3600 borgere.

Størstedelen af Skovvang bydel er udbygget i 60'erne og 70'erne i tilknytning til Lillerød Station. Horsemose Villaby er dog et af de ældre boligområder i kommunen. Beboerne i bydelen har op til 2 km til stationen. Borupgård, som er beliggende i det nordlige Skovvang, er det største erhvervsområde i Lillerød-Blovstrød bysamfund, og der er lokalplanlagt for en fortætning i området. Skovvang bydel har lokal dagligvarebutik ved Poppelvej, og der er ikke planer om yderligere butikker i bydelen.

I Skovvang bydel ligger kommunens største samlede etagehusområde, Ørnevang og Uglevang, som er opført efter en samlet plan i begyndelsen af 60'erne. Skovvang er desuden bebygget med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mange af disse boliger har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

I tilknytning til Skovvang Skole ligger Skovvang Stadion, og i bydelen ligger også Lillerødhallerne.

Der åbnes mulighed for at institutionerne øst for Lillevang Skole afd. Skovvang kan erstattes af boliger.

loading image
Henter kort...
static-map