Offentlige institutioner

1.4.1 Der udlægges ikke arealer til nye skoler, men der skal være muligheder for om- og tilbygninger og nye friluftsanlæg i tilknytning til de eksisterende skoler.

1.4.2 Allerød Gymnasium fastholdes med sin nuværende placering.

1.4.3 Arealer og bygninger til daginstitutioner tilpasses de lokale behov i bydelene.

Hvis daginstitutioner ophører, kan bygninger og arealer anvendes til andre almene formål eller udlægges til nye anvendelser, der passer ind i lokalområdet, f.eks. boligformål.

Eventuelle nye daginstitutioner kan placeres i boligområder, i stationsnære områder eller i tilknytning til skolerne og skal have god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser.

1.4.4 Antallet af plejeboliger tilpasses det samlede behov i kommunen.

Eventuelle nye plejeboliger kan placeres i tilknytning til eksisterende plejecentre, i stationsnære områder eller i boligområder med god adgang til kollektiv trafik.

1.4.5 Kulturelle institutioner, som er fælles for hele kommunen, skal lokaliseres i Lillerød Bymidte.

De kulturelle institutioner i Lillerød Bymidte skal bindes sammen af bedre byrum, hvor Byens Plads skal være et centralt omdrejningspunkt.

Statisk kort