Offentlige institutioner

1.4.1 Der udlægges ikke arealer til nye skoler, men der skal være muligheder for om- og tilbygninger og nye friluftsanlæg i tilknytning til de eksisterende skoler.

1.4.2 Allerød Gymnasium fastholdes med sin nuværende placering.

1.4.3 Arealer og bygninger til daginstitutioner samles så vidt muligt omkring eksisterende skoler.

Hvis daginstitutioner ophører, kan bygninger og arealer anvendes til andre almene formål eller udlægges til nye anvendelser, der passer ind i lokalområdet, f.eks. boligformål.

Eventuelle nye daginstitutioner kan placeres i boligområder, i stationsnære områder eller i tilknytning til skolerne og skal have god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser.

1.4.4 Antallet af plejeboliger tilpasses det samlede behov i kommunen og placeres så vidt muligt med en geografisk spredning i kommunen

1.4.5 Kulturelle institutioner, som er fælles for hele kommunen, skal lokaliseres i Allerød Bymidte.

De kulturelle institutioner i Allerød Bymidte skal bindes sammen af bedre byrum, hvor Kulturtorvet skal være et centralt omdrejningspunkt.

Statisk kort