Kommunen i hovedtræk

Allerød Kommune ligger midt i Nordsjælland og er karakteriseret af et rigt og varieret landskab.

Byerne i Allerød Kommune er præget af de omkringliggende landskaber, som kiler sig helt ind til de centrale dele af byområderne og giver befolkningen let adgang til det åbne land.

Byområderne består hovedsagelig af lav og åben bebyggelse, som er vokset op omkring de oprindelige landsbyer. Kun omkring Allerød Station er der bebyggelse af mere bymæssig karakter.

Byrådets mål
Allerød Byråd ønsker med udgangspunkt i kommunens beliggenhed med nuværende og fremtidige trafikforbindelser til hovedstadsområdets centrale byer og bydele at bidrage aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion. Det skal ske ikke mindst ved at udnytte mulighederne for at skabe miljørigtige lokaliseringsmuligheder.

Byrådets overordnede mål er en udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning med arbejdspladser, og balance mellem befolkningsudvikling og kapacitet i de kommunale ydelser.

Afbalanceret udvikling handler også om at tænke bæredygtigt, og om at tage vare på vores naturværdier. Det handler det om at imødekomme vore nuværende behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov.

Sagt på en anden måde: Nutidens samfund skal tage vare på de fremtidige generationers behov, og vi skal erkende, at naturen sætter grænser, og derfor skal den beskyttes. Hvor det er nødvendigt, skal der sikres gendannelse af naturen. Det er byrådets mål at opfylde naturens krav om plads, sammenhæng og beskyttelse.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning i de stationsnære bydele, idet tæt bebyggelse bruger mindre energi og optager mindre plads, og transporten bliver mere energiøkonomisk.

Det hører også med til bæredygtig udvikling at sikre arkitektonisk kvalitet såvel i de enkelte bygninger som i rummene mellem husene. Tæt bebyggelse og gode uderum fremmer det sociale liv.

Fingerplan 2019