Kollektiv transport

5.4.1 Der skal være mulighed for.at Høvelte trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget S-bane station, og der skal sikres mulighed for, at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen som vist på kort.

5.4.2 I forbindelse med eventuel indpasning af nye byfunktioner ved Allerød Station skal gode vente- og skiftemuligheder mellem S-tog og busser respekteres, ligesom der løbende skal skabes muligheder for opgradering af cykelfaciliteterne, således at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til skiftemulighederne.

5.4.3 Den kollektive trafik i form af busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne bliver betjent.

5.4.4 I forbindelse med forbedring af busbetjeningen kan det komme på tale at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.