Kollektiv transport

5.4.1 Der skal være mulighed for at Høvelte trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget S-bane station.

5.4.2 Ved Allerød Station skal gode vente- og skiftemuligheder mellem S-tog og busser respekteres ved indpasning af nye byfunktioner. Desuden skal der etableres cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og således, at de placeres bedst muligt i forhold til skiftemulighederne på stationen.

5.4.3 Den kollektive busbetjening skal løbende tilpasses og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne bliver betjent.

5.4.4 I forbindelse med forbedring af busbetjeningen/fremkommeligheden kan det komme på tale at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.

Statisk kort