Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11 a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Nationale interesser
De statslige mål er at sikre, at de værdifulde kulturmiljøer, både i det åbne land og i byerne, kortlægges, beskrives og sikres.

De steder, der er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, skal sikres i kommuneplanerne gennem udlæg af bufferzoner, der skal sikre udpegningsgrundlaget.

Planstrategi 2019
Byrådet ønsker at bruge kulturarven som et aktiv i udviklingen af byerne og ønsker at sikre kulturmiljøer for derved at beskytte vores fælles historie, som skaber identitet i vores bysamfund.

Kortlægning
Udpegningen af kulturmiljøer er baseret på en kortlægning af industriområder, som er teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, lergrave og grusgrave, militæranlæg, som er voldanlæg og kaserner, og kulturhistoriske landskaber, som er landskabsaftegninger efter ler- og grusgravene i kommunen.

Statisk kort