Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det følger af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde planlægning og retningslinjer for tekniske anlæg.

Vindmøllebekendtgørelsen og den tilknyttede vejledning indeholder nærmere retningslinjer for placering af vindmøller. Se vedledningen under bilag.

Vindmøller (ikke husstandsvindmøller) skal VVM-screenes i henhold til bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet.

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder bestemmelser om værditab på ejendomme, udbud af vindmølleandele og grøn fond.

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i vindmøllebekendtgørelsen.

Nationale interesser
Det er en national interesse, at planlægningen for vindmøller ikke hindrer hensigtsmæssig brug af flyvepladser samt at den ikke bringer lufttrafikkens sikkerhed i fare.

Kommuneplan 2021

Vindmølleområdet for placering af store møller ved Kollerød og dertilhørende retningslinjer tages ud af Kommuneplan 2021.

Vindmølleområdet ved Vassingerød fastholdes.

Statisk kort