Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Nationale interesser
Kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bidrage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges for vindmøller, der er synlige på lang afstand.

Planstrategi 2019    
Byrådet ønsker at bruge kulturarven som et aktiv i udviklingen af byerne og ønsker at sikre kulturmiljøer for derved at beskytte vores fælles historie, som skaber identitet i vores bysamfund

Kortlægning
Udpegningen af kirker og kirkeomgivelserne er baseret på en kortlægning af kirker og deres omgivelser i Allerød Kommune, samt Regionplan 2005´s udpegninger af kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser. Kortlægningen af kirker og kirkeomgivelser blev udført af Allerød Kommune, som en del af en større kortlægning af kulturhistoriske bevaringsværdier i 2008/09.

Statisk kort