Bemærkninger til retningslinjer

Fortidsmindeområderne er fundområder som for eksempel gravpladser, bopladser, offerpladser, våbenfund og resurseområder.

Formålet med kommuneplanens retningslinjer er at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i landskabet fra hele menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at for eksempel ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantninger og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet.

Statisk kort