Alternativer

Der har ikke være udarbejdet alternativer til kommuneplanforslaget. Undervejs i planlægningsprocessen er der dog foretaget valg og fravalg i forbindelse med udlæg af nye rammeområder og ændringer i retningslinjer inden for de eksisterende rammeområder.