Affaldsbehandling

6.3.1 Affaldsanlæg - Anlæg til at modtage, behandle eller omlaste affald - må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

6.3.2 Der må ikke inden for en afstand af 500 m fra affaldssortering og 300 m fra komposteringsanlæg for haveaffald planlægges for forureningsfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser kan godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

6.3.3 Eventuel permanent forlængelse af tilladelser til eksisterende affaldsbehandlingsanlæg, vil kræve udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.

Statisk kort