Overvågning

I henhold til § 12, stk. 4, i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.

Miljøvurderingen har vist, at vedtagelse af kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, som udløser et behov for særskilt overvågning. De miljøpåvirkninger, som er identificeret, vil blive overvåget af kommunen i forbindelse med den efterfølgende planlægningsproces.