Om Kommuneplanen

Velkommen til Allerød Kommunes digitale kommuneplan

Allerød Kommune har fravalgt at trykke planen for at spare store mængder papir. Det giver mening set fra et bæredygtigt og et økonomisk perspektiv.

Og det tydeliggør, at vi i Allerød Kommune satser på digitale medier. Det betyder, at størstedelen af befolkningen har gratis, fri og let adgang til planen via internettet.

Det digitale medie giver også mulighed for en løbende opdatering af kommuneplanen. Du skal derfor ikke holde styr på de tillæg, som bliver vedtaget de kommende år. Nu kan du udelukkende rette blikket mod denne side for at finde ud af, hvad der er gældende i kommuneplanen i det øjeblik, du søger.

Hvordan finder man rundt i kommuneplanen?

I den digitale kommuneplan er det nemt at finde frem til det, som har relevans for netop dig. Planens indhold ses i den venstre menuspalte på skærmen.

Under 'Kommunen i hovedtræk', kan du danne dig overblik over Allerøds geografiske opbygning og byrådets mål for kommunens udvikling - både i de kommende 12 år og på længere sigt. Du kan læse om planens forudsætninger i redegørelsen, herunder om øvrige plandokumenter, der ligger til grund for kommuneplanen.

Under de 6 temaer: 'Bymønster og byformål', 'Landområderne', 'Kulturhistorie', 'Fritid', 'Infrastruktur og støj' samt 'Tekniske anlæg', finder du de gældende retningslinjer inden for hvert enkelt tema samt redegørelse herfor. For hvert tema er der et retningslinjekort, hvor du kan zoome ind/ud og navigere rundt. Her kan du tænde og slukke for de forskellige lag, ligesom det er muligt at skifte mellem baggrundskort og luftfoto.

I menupunktet 'Rammer for lokalplaner', kan du læse om anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. for dit eget lokalområde. Det er rammerne, der er retningsgivende for, hvad der kan bestemmes i lokalplanen.

Under "Miljøvurdering" kan du se den lovpligtige vurdering af miljøpåvirkningen af de nye udlæg i kommuneplanen.

Ønsker du en hurtig og samlet oversigt over, hvad der gælder for din ejendom, kan du i den grå boks i nederste højre hjørne klikke dig ind på 'Hvad gælder for min ejendom'. Her kan du søge på adresse, matrikelnummer eller kort. I kortet kan du endvidere kombinere alle temaerne fra kommuneplanen og sammensætte dit personlige kommuneplankort. Kortet kan gemmes som pdf.

Hvis du ønsker oplysninger om bestemte temaer i kommuneplanen, kan du søge dels i feltet i øverste højre hjørne, eller du kan finde en alfabetisk sideoversigt ved at trykke på knappen 'A-Å' i værktøjslinjen.

Endelig kan du danne dig et overblik over kommuneplanens opbygning ved at trykke på 'Sitemap' i værktøjslinjen.

Det grønne banner for oven fortæller dig altid, om du bevæger dig rundt i hovedstrukturen, retningslinjerne, rammerne, redegørelsen eller miljøvurderingen. Farer du vild på hjemmesiden, kan du altid vende tilbage til forsiden ved at trykke på banneret.

Print planen

Printfunktionen er enkel og brugervenlig. Ved at bruge funktionerne 'udskriv' eller 'pdf udgave' i øverste højre hjørne, kan du let udskrive enkeltsider eller særlige dele af kommuneplanen. Printfunktionen sammensætter pdf-filer, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer.

Personlig vejledning
Hvis du ikke har computer eller adgang til internettet, er der mulighed for at få hjælp ved henvendelse i vores borgerservice og på kommunens biblioteker.

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. xxxx.