Bemærkninger til retningslinjer

Transportkorridoren er en cirka 1 km bred zone, som strækker sig fra Helsingør i nord til Hovedstadsregionens grænse i syd. I Høje Taastrup krydser transportkorridoren den tilsvarende øst vestgående korridor. Formålet med transportkorridorsystemet er at sikre mulighed for fremføring af større infrastrukturanlæg som veje, jernbaner, energiforsyningsanlæg m.m.

Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridoren, når der i forbindelse med landzonetilladelsen tinglyses fjernelsesvilkår for det pågældende anlæg, så anlægget kan fjernes uden udgift for det offentlige, hvis korridoren skal i brug.

Statisk kort