Bemærkninger til retningslinjer

Hensigten med kommuneplanens retningslinjer for bebyggelser og anlæg er at sikre de bevaringsværdige landsbyer og de kulturhistoriske bebyggelser, samt bevaringsværdige linjeformede anlæg som tipvognsspor, stier, sten- og jorddiger, alléer og stjerneudskiftninger.

Således sikres både de mere ydmyge kulturhistoriske enkeltelementer, som bebyggelser, og alle de bevaringsværdige linjeformede infrastrukturanlæg, samt værdifulde landsbyer og kulturmiljøer, der består af sammenhængende kulturhistoriske helheder. 

Kommuneplanen skal sikre at byudvikling og byomdannelse sker i respekt for de værdifulde kulturmiljøer. Det vil sige, at de udpegede landsbyer skal bevares og de kulturhistoriske bebyggelser og linjeformede anlæg så vidt skal muligt bevares. Tipvognsspor skal indgå i kommunens fremtidige stiplanlægning og skal så vidt muligt bevares.

Statisk kort