Kirkeomgivelser

3.1.1 Inden for de udpegede kirkeomgivelser kan der kun opføres bygninger eller anlæg, hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken, virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser eller forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

3.1.2 Inden for de udpegede kirkeomgivelser skal beplantning og skovrejsning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne, undgås.

Kirkeomgivelserne fremgår af kortet.

Statisk kort