Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Ifølge planlovens § 11a, stk. 1, nr. 17 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi.

Nationale interesser
Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabs­værdi.

Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark
Udpegningen af værdigfulde geologiske områder i kommuneplan bygger på de kort og beskrivelser som er udarbejdet af det daværende By- og Landskabsstyrelsen i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. De udpegede områder indgår i kommuneplanen som nationale og regionale geologiske interesseområder. På bilagssiden kan du se beskrivelser af de lokale, regionale og nationale geologiske interesseområder, der er beliggende helt eller delvist inden for kommunens grænser.

Statisk kort