Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Ifølge planlovens § 11a, stk. 1, nr. 17 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at landskaber kan dokumentere landets geologiske udvikling op gennem tiden og illustrere de geologiske processer. Udpegninger af geologiske bevaringsværdier og tilhørende retningslinjer i regionplanen skal fastholdes i kommuneplanen. Derudover skal kommunen tage stilling til, om der findes lokale geologiske bevaringsværdier, der skal sikres vis planlægningen.

Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark
By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort og en beskrivelse af værdifulde geologiske områder i Danmark. De udpegede områder indgår i kommuneplanen som nationale og regionale geologiske interesseområder. På bilagssiden kan du se beskrivelser af de lokale, regionale og nationale geologiske interesseområder, der er beliggende helt eller delvist indenfor kommunens grænser.