Transportkorridor

5.1.1 Den langsigtede reservation til transportkorridor til fremtidig trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes.

Transportkorridoren er vist på kort

5.1.2 Transportkorridorens landzonearealer skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme.

Statisk kort