Ravnsholt

Ravnsholt bydel udgør den syd-vestlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund og udgør foruden byområdet størstedelen af Ravnsholt Skov, en række jordbrugsområder vest for Hillerødmotorvejen samt natur- og golfområdet på Olden. I bydelen bor der ca. 3000 borgere. Ravnsholt Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Ravnsholt bydel er udbygget i 60'erne og 70'erne i tilknytning til Lillerød Station. Beboerne i bydelen har mellem 1½ - 3 km til stationen.

Boligområderne i Ravnsholt er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

På kanten af Lillerød Vest mellem bygrænsen og Hillerødmotorvejen/Nymøllevej er et bynært friluftsområde. Derudover indgår Ravnsholt Skov i en større regional grøn kile, Furesø-Stavnsholtkilen.

I tilknytning til Ravnsholt Skole ligger et mindre idrætsanlæg med fodboldbaner og syd for motorvejen ligger Olden Natur- og Golfområde. Ved Røglevej/Hillerødmotorvejen ligger endvidere Haveforeningen Grøndal med ca. 60 overnatningshaver

loading image
Henter kort...
static-map