BL.B.01

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  BL.B.01

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zone

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m2 eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m2.

 • Miljø

  Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

 • Særlige bestemmelser

  De gult skraverede arealer på kortet udpeges som bevaringsværdige, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb. Nye bebyggelser eller nye anlæg skal placeres og gives en arkitektonisk udformning, så de indgår i et karakterfuldt samspil med den stedlige bebyggelse.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget