LS.BE.01

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  LS.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zone

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde

  13

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Miljø

  Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

 • Anvendelse

  Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o.lign

 • Særlige bestemmelser

  Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.

 • Status

  Vedtaget