RA.O.01

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  RA.O.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zone

  Byzone

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

 • Miljø

  Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

 • Status

  Vedtaget